Mistrovský kurz I

Staňte se Mistrem svého života: 1. díl - Vztah člověka k sobě samému.


35. den – Strach

Používám-li tady vyjádření „ti, kdo jsou u moci“, bude dobře připomenout, že jsou to lidé jako všichni ostatní. Mají své strachy, své záliby, mají všechno, co my. Jsou u pomyslné moci, protože my všichni hrajeme hru moci. Dokud hrajeme tuto hru, někdo tam být musí, a je otázkou rozhodnutí být ten mocný, nebo ten ostatní. Příčí se mi používat v této souvislosti slovo nemocný, protože moc, o které je teď řeč, je fikce, iluze, je to jen hra.

Jediná opravdová moc je moc člověka nad sebou samým, a zádrhel máme tam, kde je strach.

Strach bývá popisován jako největší síla pohánějící lidi. My dodáváme, že se to týká pouze lidí, kteří moc nad sebou odevzdali někomu jinému, a co se týká pohonu, největší strach mají právě ti takzvaně mocní.

Dítě, když se narodí, nemá strach. Je plné Lásky. Láska je protipól Strachu. Je to něco jako Světlo a Tma. Tma je prostředím, kde Světlo může poznat, zakusit, že je světlem. Může tedy získat zkušenost, jaké to je, být světlem. K tomu je nutné, aby Světlo zapomnělo, že je Světlem, a aby se teprve procesem rozpomínání Světlem shledalo. Každý pokus o poznání sebe jako Světla vyplodí určitý zážitek, tedy zkušenost. Zkušenost toho, jaké to je být Světlem je pak to, co si takové Světlo odnese ze svého života v duálním světě.

Světlo je pro nás synonymem informace. Každý z nás mnohokrát za den zprostředkuje Světlu takový zážitek, jak neustále dostáváme nové informace. Nové informace jsou ovšem nutné, protože jinak bychom nevěděli, že jsou jiné a další věci, které můžeme prožít.

Pro nás ovšem nová informace znamená strach – co se stane, až tohle zkusím? Odvahu k vyzkoušení nám dodá až uvědomění, že jsme Láskou, a ne Strachem.

Láska je naše podstata, a Strach je pro nás to, co je pro Světlo Tma. My jsme ovšem strachem velmi nasáklí. Skoro každá oblast našeho života je znetvořená nějakým strachem. Co s tím?

1. Strach je myšlenka a myšlenka tvoří! Všechno, čeho se bojíme, činíme reálným.

2. Než se v panické snaze začneme strachu zbavovat, jako že ho nechceme, uvědomíme si, že všechno, co máme v sobě nás dovedlo tam, kde jsme, což je tak potřeba přijmout.

Nemůžeme přece bezhlavě zahodit věc, o které nic nevíme. Jednak proto, že bychom mohli zahodit něco, co nutně potřebujeme, a také proto, že v zahazování funguje jojo efekt. Před čím utíkáme, to nás pronásleduje, co zahazujeme, to se se stejnou silou vrací atd. atd. Nemá žádný smysl o něco takového se pokoušet – když to děláme, pak zapomínáme, že jde o náš výtvor, který chce být přijat, zapomínáme, přátelé, že jsme svým zdrojem. Nedělejme to.

Tip:

Není nutné bojovat se svými strachy. Na většinu z nich se stačí prostě podívat, to znamená zavřít oči a představit si, jak asi ten strach vypadá. Představa nám bude před očima měnit podobu, bude se rozplývat, až nakonec zmizí úplně. U běžných lidských strachů to může trvat maximálně minutu, a přijaté poselství (to, co nám přitom dojde) nebude moc závažné. U větších strachů, jako jsou strach ze ztráty a strachy existenční se bude jednat zaprvé o přijetí, pak o rozkódování poselství – zase si jej vizualizujeme a pozorujeme,, zatímco se v nás objevují myšlenky. Myšlenky říkáme nahlas, a dobře se posloucháme – něco se dozvíme.

Citát:

Jeden ze způsobů, jak si vybrat budoucnost, je věřit, že je nezbytná.

Richard Bach

Afirmace:

Poznávám a integruji své strachy, neboť se díky nim dovídám, kdo jsem.

Komentář:

Člověk by měl vědět, že před sebou prostě neuteče. Můžete se od sebe vzdálit, abyste získali odstup, můžete se přetvařovat, můžete cokoliv – nějakou dobu.

Ale člověk, který u sebe vše přijme, nepotřebuje dělat nic takového, ten prostě žije.


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info