Mistrovský kurz

Ucelený, časově nenáročný program duchovní proměny, zdarma a pro všechny.


Slovo k dílům

První díl se zabývá člověkem – jednotlivcem ve vztahu k sobě samému. Cílem je, aby se člověk vymanil z poplatnosti cizím autoritám, našel sám sebe a uznal sebe svým zdrojem.

Druhý díl se ve stejném stylu srozumitelnosti a praktičnosti bude zabývat člověkem – jednotlivcem ve vztahu k ostatním lidem, přírodě, Zemi a Vesmíru. Povede ke vzniku komunit – dobrovolných společenství lidí, kteří si budou vážit Země a jejích pokladů stejně jako svých těl, kteří dokáží společně aktivovat dalších padesát procent své mozkové kapacity.

Druhý díl sice ještě píšu sám v rámci Duchovní Interpretace Reality, díl však bude mít ještě ten efekt, že se každý tvůrce naučí získávat své informace sám, a ověřovat je bude ve své komunitě. Tím se zajistí, že komunita nebude závislá na knihách, ale na Zemi a Vesmíru jako zdroji informací.

O třetím dílu toho zatím moc známo není. Tuším, že jej bude psát každá komunita zvlášť, čímž se zajistí, že jednotlivé komunity spolu budou komunikovat a vyměňovat poznání – informace a vynálezy.

Ty komunity, které své poznání dají na papír se pak budou hodně divit, když své knihy porovnají.

Čtvrtý díl pak nejspíš napíše každý sám svým životem, i když poznání se sotva bude dávat na papír…


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info