Mistrovský kurz

Ucelený, časově nenáročný program duchovní proměny, zdarma a pro všechny.


Slovo o kurzu

Jak už bylo řečeno, nepíšu pro učence, ale pro lidi. Píšu pro lidi, kteří nechtějí celý život strávit studováním odborných termínů, a chtějí prostě jen co nejrychleji porozumět životu.

Mistrovství vpravdě znamená naprosto jednoduchý a šťastný život. Aby někdo mohl takový život žít, potřebuje znát jeho pravidla. Tato pravidla tu najdete.

Nejde při tom o pravidla, ale o život. Na to jsem nezapomněl. Kurz je velmi prakticky zaměřen, navíc je vykoumán a navržen tak, že za těch 36 dní zabere 36 až 60 hodin času.

My jsme lidé vychovaní touto společností. Změna našeho myšlení potřebná k Mistrovství je obrovská, a za normálních okolností by si vyžádala strašlivé množství času. Proto se kurz skládá z kratičkých textů, které při správném používání působí rovnoměrně na vědomí, podvědomí i nadvědomí a nepatrné změny jdou den po dni, až nakonec způsobí změnu velkou.

Kurz má (zatím) dva díly. Každý z nich je uceleným souborem poznatků a argumentů prostého života, seřazených v určité návaznosti.

Upozornění

1. Úplně zaprvé tady předpokládám lidi, kteří mají zájem něco pro sebe udělat, a kteří zároveň chodí do práce, mají svůj život, a tedy i omezené časové dispozice.

2. Kurs je rozvržen do šestatřiceti kapitol, co kapitola, to jeden den. Dva tři dny vynechané (časově) ničemu nevadí, může však být dobré zachovat pořadí kapitol.

3. Zatímco protažení jednoho dne na víc dní nevadí ničemu, louskání více kapitol v jednom dni nikam nepovede. Lekce pro jednotlivé dny jsou lehce vstřebatelné, ale jejich zažití si ten den určitě spolkne.

4. Nezapomeňme, že den ke dni se sčítá, a my proděláváme obrovskou změnu svého myšlení, a to znamená velký nápor na naši nervovou soustavu. Proto po čas kurzu vyhledávejme klid, ani ne tak pro ostatní jako pro sebe.

5. Není třeba nikoho přesvědčovat o pravdivosti toho, co tu píšu. Kurz bourá zažitá přesvědčení, staví vás před holé a kolikrát skrývané skutečnosti. Bude moudřejší nechat texty působit, pak každý sám zjistí, co mu vyhovuje.

Je z mnoha důvodů velmi důležité mimo necelou hodinku denně vyšetřenou pro sebe zůstávat po čas kurzu mezi lidmi, aniž bychom je nějak zatahovali do procesu našeho růstu. Dva z těchto důvodů si řekneme hned. Toto opatření nám totiž:

1. znemožní věnovat se materiálům víc než je zdrávo, to jest umožní se působení na pod- a nad-vědomí, kde spousta bloků zmizí, aniž si jich stačíte všimnout. A nebojte se, pokud si jich, ať už z jakéhokoli důvodu všimnout potřebujete, pak si jich všimnete.

2. umožní zkoušet nabyté poznání ve svém vlastním životě. Tím se zároveň vyhneme i těm nejmenším náchylnostem k sektářství a zůstane zachováno, že kurz bude sloužit nám, a ne my kurzu. Toto je třeba zachovat.


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info