Mistrovský kurz I

Staňte se Mistrem svého života: 1. díl - Vztah člověka k sobě samému.


34. den – Boj o moc

Je mnoho způsobů, jak připravit druhé o energii. Od prostého strhnutí pozornosti až po nejpodivnější a nejrafinovanější triky, kolikrát na úrovni hlubokého podvědomí. Vždycky se však jedná o vytvoření energetického kanálku s háčkem, kterým proudí energie od oběti k upírovi. Upíři jsme v tomto případě všichni. Není nikdo nepoznamenaný.

Jednotlivým systémům získávání pozornosti říkáme mezilidská dramata – jedná se o hry, které na sebe lidé navzájem hrají, aby získali pozornost toho druhého.

Dramata všeobecně známá mají čtyři hlavní skupiny:

- Zastrašovatel – většinou hlučný člověk oplývající hrozbami a násilím vytváří atmosféru strachu a všichni v jeho okolí mu víceméně odevzdávají pozornost výměnou za chvilku klidu,

- Tazatel – člověk bezohledně tlačící svou oběť do kouta nesmyslnými otázkami, vyžadující odpovědi, které vzápětí sráží,

- Rezervovaný – člověk držící se v koutě doufající, že ho bude někdo potřebovat nebo chtít zapojit do zábavy a on získá pozornost předstíráním neochoty, jako že se nechá přemlouvat, a

- Trpitel – člověk vyzařující ublíženost, neustále vymýšlející krizové scénáře, který se svým „Lituj mě“ snaží u ostatních dosáhnout pozornosti vzbuzováním pocitu viny za svou ublíženost. Tato čtyři základní dramata mají nesčetné množství podob, v základní podobě je máme v sobě všichni.

Dramata, o kterých se nemluví. Dárky, kterých se nemůžeme ani dotknout, známe všichni. Je to dáno tím, že darující přidal dárku nějaký význam. Ten kolikrát nebyl třeba vyřčen, ale cítit je vždycky.

Platí-li pravidlo, že odhalením přidaného významu se problém rozplyne, nemusí platit vždycky. Máme co dělat s nevědomou formou skrytého ovlivňování. Od toho máme intuici, abychom věděli, kam můžeme zajít.

Právě tak ztracené osobní předměty, ostříhané nehty či vlasy a nebo třeba vytržené zuby vracíme s vyjádřením díků za službu Zemi, naší Matce, a tváříme se při tom, že to byl náš úmysl. Tváříme se tak proto, že to skutečně byl náš úmysl, protože zaprvé by se to jinak nestalo, a zadruhé tím bereme svůj život zpět do svých rukou a tím přestáváme být ublíženou obětí.

To vše ve vlastním zájmu, protože tím, co jsme, tvoříme svou budoucnost! Lpění bývá všeobecně provázeno bolestí, není třeba k němu přidávat další rizika.

Když budeme trvat na tom, že telefon, který nám někdo ukradl je pořád náš, může to znamenat cizí myšlenkové pochody v naší hlavě. Myšlenky tvoří a stejné přitahuje stejné! Miliardy druhů bytostí obývají všechny dimenze, kde existujeme i my. To, že je zrovna nejsme schopni vidět, to na jejich existenci nemá žádný vliv. Buďme proto opatrní.

Tip:

Uvědomte si, že na každou hru musí být aspoň dva lidé, a že pokud nechcete, aby na vás někdo něco hrál, musíte přestat hrát.

Citát:

Každý útok je voláním o pomoc.

Richard Bach

Afirmace:

Vše co se děje v mém životě má svou příčinu, svůj smysl, a je to v pořádku. Je bezpečné žít svůj život.

Komentář:

Dnešní kitát řeklo kromě Bacha asi tak několik set tisíc lidí, což na věci nic nemění – přestaňte na sebe útočit, dokud je čas. (myšleno na sebe sama).

A začněte třeba tím, že objevíte, v čem se bojíte sami sebe…

Buďte ujištěni, že se vám nikdy nemůže stát nic horšího, než je nedostatek informací.


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info