Mistrovský kurz I

Staňte se Mistrem svého života: 1. díl - Vztah člověka k sobě samému.


32. den – Soupeření

Pád člověka se tedy sestává ze dvou částí. První je ztráta celistvosti, druhou je odmítnutí dítěte, které se ztrátou celistvosti ztratilo také svou krásu, a vyžaduje pro sebe naši pozornost v jakékoliv formě. Po zavedení programu soupeření bude dítě o pozornost soupeřit. Bude se snažit vysloužit si nějaké uznání, a to pokud možno od většího počtu lidí. Soupeření zajišťuje, že neobjevíme jednotu protikladů. Protiklady, které jsou stavěny proti sobě, sjednotit nelze. Člověk by se musel soupeření vzdát, aby objevil způsob, jak integrovat opačné polarity a dosáhnout tak spočinutí v jednotě. Jsme však příliš navyklí na zážitku vybičovaných emocí, na vyprodukovaném adrenalinu na to, abychom sami od sebe poznali, že hrajeme hru, smrtící hru o život, o naši energii.

Pozornost směruje energii. Celý svět je plný půlek člověka, které se snaží na sebe upoutat pozornost právě proto, že kam jde pozornost, tam jde energie. Kolikrát říkáme, že nám někdo pije krev. Krev je nositelkou energie. Mluvíme tedy o člověku, který na sebe strhává naši pozornost. Strhávání pozornosti na sebe je způsob jakéhosi zadostiučinění, děláme to od doby, kdy jsme přišli o celistvost, a rodiče, kteří nás o ni připravili nám odmítli dávat energii dobrovolně. Jedná se tedy i o druh pomsty, koneckonců přísun energie je jakási náhražka ztraceného stavu celistvosti, který si jinak připomeneme jen jako čerstvě zamilovaní. Zamilovanost nemá s láskou k druhému člověku nic společného, což poznáme podle nelidských způsobů, které používáme, abychom jej k sobě připoutali jako domnělý zdroj energie. Zamilování je však připomínka stavu před ztrátou celistvosti, a přihodí se občas každému, je zákonitost, že každý občas dostane příležitost k nápravě všeho, co nadělal.

Stav celistvosti lze velmi jednoduše vrátit. Stačí vyčistit všechno, co máme v podvědomí, probrat všechny zvyky, bloky, strachy a dramata. Jak se podvědomí uvolňuje, energie se vrací do původních kanálků a tělo začíná fungovat, jak má. Do té doby doplňujeme energii představou, jak jsme se na začátku domluvili.

Soupeření také přináší jev, kterému říkáme nesportovní chování. Už rodiče, kteří místo aby nás dotovali pozorností, kterou po ztrátě celistvosti potřebujeme ke svému růstu, s námi o energii soupeří. Při tom nám dávají najevo svou převahu a léčí si tak mindráky ze svého dětství. Při tom se často dopouštějí zneužívání, a hlavně přehlížejí hodnoty důležitější než cokoliv jiného.

Nikdo z lidí, kteří se snaží být lepší než ostatní, nepomůže nikomu v nouzi. Na to, abychom mohli někomu pomoct potřebujeme na chvilku přestat soutěžit.

Zdá se mi to, nebo je opravdu čím dál míň lidí, kteří to umí?

Tip:

Chcete zemřít? Soupeřte. A možná to budete právě vy, kdo přežije všechny své soupeře a zůstane úplně sám.

Citát:

…a on už dlouho zastával myšlenku, že všechno na světě má nějaký důvod, snad s výjimkou fotbalu.

Terry Pratchett

Afirmace:

Já Jsem Láska!

Komentář:

…a láska nesoupeří, láska totiž miluje.

Buďte připraveni na to, že již zanedlouho vás vaše vlastní svědomí postaví před rozhodnutí být v Lásce nebo ve Strachu.

Co si vyberete tentokrát?


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info