Mistrovský kurz I

Staňte se Mistrem svého života: 1. díl - Vztah člověka k sobě samému.


28. den – Bloky

Po lidském těle vedou energetické dráhy zvané meridiány. Nejsou vidět, nedají se rozpitvat, jediné co víme je, že fungují. Na jejich znalosti je založená celá řada různých třeba i léčebných postupů, kupříkladu akupunktura. Každičký úsek každičkého meridiánu má svou přesnou vztažnost k určitému fyzickému orgánu.

V ideálním stavu jsou všechny dráhy průchodné, energie proudí přirozenými cestami, a i tělo funguje, jak má.

Když se stane v našem okolí cokoliv, čemu nerozumíme, nejen že to zůstává v podvědomí, i když jsme na to „zapomněli“, na příslušném místě příslušného meridiánu se utvoří uzlíček, malinký zášmodrch, který způsobí, že tudy energie neprotéká, jak má. Každý rodičovský dvojsmysl, každá legrace na účet dítěte, každé zamlčené slovo, odbytá otázka vytváří takové uzlíky.

Když se problém opakuje, z uzlíčku se stává uzel, a energie, která chce proudit, si samozřejmě hledá jinou cestu. Blok je na světě. Zaprvé ovlivňuje naše chování, protože v podobě vzpomínky zůstává v podvědomí. Takovou vzpomínku z podvědomí interpretuje mozek jako program pro určitou situaci. To jsou přesně ty situace, kdy se zachováme nevysvětlitelně, zkratově nebo zvláštně a nevíme proč. A za druhé ovlivňuje naše zdraví, protože meridiány jsou těsně svázány s fyzickým tělem. Distribuují energii potřebnou pro správnou funkci našich buněk, potažmo orgánů.

Zdraví je totiž přirozený stav člověka. Zdraví = Pravda. Zdraví je stejně jako pravda zadarmo. Když někdo odmítne svou pravdu, naruší své zdraví. Když pak „nemocný“ odmítne svou pravdu najít a uznat, nedojde k uzdravení. Takový člověk musí k lékařům, kteří sice dokáží tělo vyléčit, ale ne uzdravit. Lékaři se zabývají následky, ne příčinou, a pokud není odstraněna příčina, nemoc se vrací.

Ne že by se nemoci či bolesti nedalo zbavit stejně rychle jako nepříjemného pocitu nebo nejasnosti, ono to jde. Jenže s tím, jak jsme vychovaní, jak pevně máme zakořeněno, že s pocitem musíme podle pohlaví k přítelkyni nebo do hospody, případně k psychologovi, a s nemocí k doktorovi nebo k léčiteli, s tím rychlost uzdravení markantně klesá, protože uzdravení je dáno odstraněním příčiny a ne následku, žádný doktor to za nás udělat nedokáže, a nás to stojí jen trochu práce na sobě kombinované s upřímností.

Všechno, co člověk vnímá, a nestihne zpracovat vědomě, jde rovnou do podvědomí. Odtamtud se to projeví při každé podobné příležitosti. To jsou situace, kdy se zachováme podivně, nezvykle, něco z nás najednou vyjede bez možnosti to zkontrolovat. Toho je třeba si všímat, jde o situace, které jsme nezpracovali, které se tímto hlásí k vyřešení. Ale my říkáme, že už jsme prostě takoví. Nemohli jsme si pomoct.

Z toho všeho vyplývá, že náš život ovlivňuje kdekdo a kdeco, a o většině toho moc nevíme. Ta většina, to je dědictví po předešlých generacích, po lidech, kteří dovedli náš svět k zániku.

Tip:

Přemýšlejte o tom, jak se dostává do těla nemoc. Teď už by většina z vás měla mít ověřenou příčinnost, měli byste mít i první zkušenosti toho, že jste svým zdrojem – jak si poradíte s objevením principu, jak se nemoc dostává do těla?

Citát:

Při všem tom povyku kolem zdravotnického systému vám připomínáme, že zdraví je zdarma. Skutečnou cenu zdravotní péče lze vyjádřit několika okamžiky času, který věnujete rozvoji správného postoje k vlastnímu tělu.

Plejáďané

Afirmace:

Jsem svým zdrojem v nových a netušených souvislostech.

Komentář:

V poslední čtvrtině kurzu jsou doplňující a upřesňující poznatky o všem, co nám běžně překáží v poznání sebe.


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info