Mistrovský kurz I

Staňte se Mistrem svého života: 1. díl - Vztah člověka k sobě samému.


27. den – Komunikace

Mluvit v budoucím čase nemá žádný smysl. Budoucnost je tvořena tím, co jsme teď. Mluvit o věcech v přítomném čase znamená tvořit svou budoucnost. S minulostí je to malinko složitější. Člověk shlédnuvší film, který řekne: „To byla nuda“ popsal pravdivě to, co v minulosti vytvořil. Jeho zkušenost je nuda. Člověk, který by řekl: „To je nuda“, nudu právě vytvořil, a proto ji vzápětí prožije.

Nevyřešená věc z minulosti způsobuje prožitky touto minulostí poznamenané. Tohle člověka frustruje, a většina z nás se ve snaze prožít nepoznamenaný přítomný okamžik snaží svou budoucnost naplánovat. Nepočítali jsme s tím, že budoucnost vzniká tím, co děláme v přítomnosti. Kdo „teď“ plánuje budoucnost, vytváří já, které v příštím teď bude zase jen plánovat budoucnost. Jen ten, kdo prožívá přítomnost, bude prožívat přítomnost. Většina z nás se tak přítomnosti důsledně vyhýbá. Člověk si za rok opravdu užije tak dva tři okamžiky, což je žalostně málo.

Nikdo z nás nemůže jen tak prožívat přítomnost. Máme vytvořené dokonalé kontrolní systémy, abychom neudělali něco proti konvencím. Ty systémy jsme udělali sami, báli jsme se, aby na nás někdo nekřičel, aby o nás někdo něco neřekl. Vyměnili jsme náš život za společenskou „bezpečnost“. Je pravda, že z našeho současného pohledu mají největší bezpečí mrtvoly.

Zbytek času trávíme v depresích. Deprese z naší minulosti bývají založené na pocitu neodčinitelnosti našich „prohřešků“, deprese z budoucnosti spočívá ve strachu, co zase přijde, a v tom, že se těšíváme na to, co nás baví. Těšení velmi paradoxně navozuje depresi tím, že si už dopředu nalinkujeme (a v představách bohužel i prožijeme), co nás čeká. Když se pak dočkáme, málokdy souhlasí náš před-prožitek s přítomností, a my jsme zklamáni. Toto celé bývá doprovázeno různými pocity viny, strachu, beznaděje a bezmoci.

Pro obrat k lepšímu je zásadní je naše schopnost se zastavit, spočinout. Spočinutí znamená na okamžik přestat tvořit, a uvědomit si co teď jsme. To je příležitost ujistit se, zda jsme opravdu tím, čím momentálně chceme být, a rozhodnout se, co dál. Člověk, který se nezastavuje a jenom tvoří, nezískává zkušenost vědomě, ale nevědomě.

Už když slyšíme, co jsme vyslovili, jedná se zase o minulost. Pokud už tedy něco říkáme, mělo by to dávat smysl, protože tím potvrzujeme postoj, který jsme před okamžikem zaujali. Tady bychom neměli zapomínat, že máme řeč těla, která občas vyjádří z našich myšlenek i více, než říkáme slovy. Z řeči těla lze poznat náladu, upřímnost i popření řečníka. To není právě málo – pokud naše slova nesouhlasí s myšlenkami, stačí to na rozbitý život.

O komunikaci se budeme bavit hlavně v druhém dílu, to co je tady je jen to nejnutnější, a to ještě jen ve zkratce.

Tip:

Založte si seznam, a vždycky, když si na něco vzpomenete, připisujte na něj všechno, co vám brání prožívat Přítomnost.

Citát:

…když se na chvíli zastavíš a přestaneš dělat, co právě děláš, a prostě „jsi“ tam, kde jsi, uvědomíš si, kdo opravdu jsi. Zastavit se jen na okamžik je skutečným požehnáním.

N.D.Welsh

Afirmace:

Spočívám ve svém středu.

Komentář:

Dneškem byste měli přestat kontrolovat sebe kvůli jiným. Neznamená to vzdát se kontroly, znamená to ovládat svůj život. Chcete-li však žít pro někoho jiného než sebe, není nic, co by vám mohlo zabránit. Takovému člověku přiznáte částečnou kontrolu nad svým životem. Dělali jste to vždycky, umíte to dokonale, a teď to umíte vědomě.

Víte, že vám to přinese zážitek, a víte i jaký.


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info