Mistrovský kurz I

Staňte se Mistrem svého života: 1. díl - Vztah člověka k sobě samému.


15. den – Synchronicita

Synchronicita znamená, že jsme magnety, a v tvůrčím procesu zajišťuje setkávání lidí, zmagnetizovaných podobným zájmem, se stejně orientovanými lidmi a informacemi. Synchronicita způsobuje, že si najednou všímáme věcí, kterých jsme si dřív nevšímali. Otevřeme noviny a oči nám padnou na něco, co nás zajímá. Zapneme televizi v momentě, kdy běží pořad o našem zájmu. A tohle všechno se dá dělat vědomě. A pozor, nepodceňujme sílu našeho magnetismu. Tak například knihu, která nám vypadla z police otevřeme na místě, kde je pro nás podstatná informace. Dá se to dělat i s časopisy, starými novinami, nově i na internetu fungují náhodná kliknutí. Když se náš pohled krátce, ale určitě setká s pohledem jiného člověka, narazili jsme na člověka se stejným či podobným zájmem či s informací pro nás potřebnou. Takového člověka nepustíme, dokud z něj tuto informaci nedostaneme. Jak?

Naše energie sahá daleko za hranice našich těl. Když někoho potkáme, energie se prolnou, a napadají nás ještě jiné myšlenky, než obvykle. To je dáno oním prolnutím. To, co nás napadá, bývá jen začátek, zbytek se nedovíme, pokud nezačneme mluvit své myšlenky nahlas. Naše mluvení k nám přitahuje pozornost toho druhého. Příchozí energie nám pomáhá k lepšímu soustředění a k daleko přesnějšímu vyjadřování. Ustane-li proudit pozornost, znamená to, že je na řadě ten druhý, že má myšlenku, která navazuje na to, co již bylo řečeno. Teď je řada na nás, abychom dopovali druhého svou pozorností – vyměňujeme energii za poznání. Mohlo by se pravda stát, zvlášť když takto rokuje více lidí, že se někomu zalíbí příliv energie a bude mluvit, i když je řada na někom jiném, ale to není náš případ, protože my už víme, kam to vede, a energii si opatřujeme jinak. Když se však něco takového stane, je na nás, kdo už víme, abychom tomuto řádění učinili přítrž. Prostě vzneseme nějakou vhodnou otázku, protože kdo se ptá, řídí rozhovor. Otázka rozhovor směruje. Na většině lidí je dobře vidět, že chtějí něco říct, proto se zeptáme člověka, na kterém toto zpozorujeme, co že to má na jazyku. A je to.

Náš zájem (cokoliv nás zaujalo) obsažený v naší představě je tím magnetem, který přitahuje lidi se stejným zájmem, situace a informace, ve kterých tento zájem figuruje. Nemusíme říct ani slovo, abychom někoho potkali nebo našli informace.

Touha realizovat svůj zájem způsobí, že o něm mluvíme. Do té doby se můžeme setkat s miliónem lidí a nedovíme se nic. Dozví se ten, kdo o svých zájmech mluví.

Chtíč je ten stav, když už nemůžeme jinak a začneme pro náš zájem něco udělat. Je úplně jedno co, jak naivní je třeba naše počínání, protože pořád platí, že přitahujeme lidi s podobným zájmem, a to znamená, že vždycky když tvoříme, na jakékoliv úrovni, vždycky se pomoc najde.

To je synchronicita.

Tip:

Tipem je opět pohled do minulosti, tentokrát daleko komplexnější. Potřebujete znát svůj vývoj, své vlohy pro nadcházející období a spoustu dalších věcí. Budete potřebovat všechno zatím nabyté vědění, a bude to trvat minimálně do konce kurzu. Proto použijte papír (sešit).

Začněte psát svůj životopis, a začněte od rodičů. Jde nám o jejich zájmy, jejich nejvyšší vize a plány, čeho chtěli v životě dosáhnout, a jak je formovala výchova jejich rodičů. Pište všechno, na co si vzpomenete, každý úsek na dvojstránku. Budete se mezitím rozpomínat na věci, o kterých si teď myslíte, že nemůžete mít tušení.

Pokračujte o sobě, od okolností svého početí, přes porod, školku, školu, zájmové kroužky atd. Všechno ven, na papír. Mimochodem, neptejte se rodičů, poznáváte svou Pravdu o tom, co bylo. Máte-li pocit, že něco z toho, co jste napsali není pravda, buďte si jistí, že je. Berte to třeba tak, že si vymýšlíte pravdivý příběh.

Pište po chvilkách, podle nálady a vzpomínek.

Citát:

Každý synchronismus, ať je jakkoliv pozitivní, nám vždycky přinese další důležitou otázku, takže náš duchovní vývoj je procesem kladení otázek a získávání odpovědí.

James Redfield

Afirmace:

Jsem v pravý čas na pravém místě.

Komentář:

Na jednu hodinu v jednom dni je toho skoro dost, takže jenom jednu otázku:

Řekli jste již ANO svým chtíčům?


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info