Mistrovský kurz I

Staňte se Mistrem svého života: 1. díl - Vztah člověka k sobě samému.


14. den – Klíče

Právě vyjeté koleje činí naše rozpomínání někdy těžkým oříškem. Nebyli jsme totiž zvyklí na něco se rozpomínat. Byli jsme zvyklí neustále bojovat s fyzickými následky našeho myšlení, se kterými se kromě přijetí ovšem nedá dělat vůbec nic.

Většina lidí, kteří se pídí za poznáním neví, že jej má v sobě. Proto takový člověk nastoupí cestu. U cesty se předpokládá, že existuje „tady“, „tam“, a to, co je mezi tím. Cesta má překlenout to, co je mezi „tady“ a „tam“. Pokud ovšem máme poznání v sobě, ztrácí cesta smysl, protože „to co je tam“ evidentně nemá na naše vědění žádný vliv. To, co je „tam“ je to, co jsme již vytvořili. Je to zrcadlový obraz našich minulých já, tedy „tam“ nic nového nenajdeme. Tím jsme zbaveni potřeby konfrontace a určování sebe podle výsledků naší minulosti. Učinili jsme přítrž pocitům bezmoci, viny, neschopnosti atd.

To co je tam je výsledek naší tvorby. Výsledky jsou jisté, dějí se automaticky. Proto nemá smysl se jimi vůbec zabývat. A tady je poslední druh pasti na naší cestě k základnímu mistrovství. Kdo se zabývá výsledky, netvoří. Jenom tak se může stát, že člověk, který dosáhne jakéhokoliv cíle, hned ho zase ztratí.

Dosažení cíle tedy není dílem náhody, stejně jako naše rozpomenutí. Náhoda neexistuje.

Klíče jsou to, co v nás doslova odemyká to, co už víme. Klíče způsobují veškerá „cvaknutí“, která v nás něco odkryjí. V současné době je na Zemi nebývalé množství klíčů, a je jich dostatek pro všechny lidi a pro všechny situace. Tento kurs je jedním z nich.

Mnohé klíče jsou důsledkem působení velmi mocných záměrů ze světů, které momentálně nevnímáme, byť v nich třeba žijeme, což ale nevadí, pro nás je podstatné, že našemu rozpomínání nebrání kromě nás samotných vůbec nic. Záměr sám je jasný: Dát lidem na Zemi všechno, co mohou potřebovat pro svou záchranu na sklonku hodiny dvanácté.

Klíči mohou být situace, slova, slovní spojení, činy, sny, nápady, pocity, cokoliv. Poznáme je tak, že se v nás něco objeví, nebo stane. Z náhodně zaslechnutých slov kolemjdoucího nám dvě doslova zadrnčí v uších, a my podle toho, že něco zapadlo na své místo poznáme, že jsme dostali odpověď na nějakou nezodpovězenou otázku. Všeobecně jsou tedy klíče něčím, co mineme, když nejsme soustředěni na to, co nás zajímá. Proto společnost dělá všechno proto, aby nás neustále zajímalo něco mimo nás. Potkávání našich klíčů zajišťuje synchronicita.

Tip:

Pohlédněte do své minulosti a najděte alespoň dva příklady klíčů, které způsobily ve vašem životě nějaký větší obrat. Pokud jste na něco přišli v tomto kurzu, vynechte to…

Citát:

Není jiný způsob, jak se někam dostat, než tam prostě být.

N.D.Welsh

Afirmace:

Přirozeně a bez námahy nacházím své klíče.

Komentář:

Co myslím tím sklonkem hodiny dvanácté?

Račte se podívat kolem sebe. Jak dlouho myslíte, že může přežít naše civilizace mrtvé životní prostředí?

A myslíte, že byste dostali tak nekontrolovatelným a neosobním způsobem tak nebezpečné vědění?

Kdepak. Jsou tu extrémní podmínky, prorokované už před několika tisíci lety, a tohle je jeden ze statisíců materiálů, které zajistí, že už tenkrát slibovanou příležitost dostanou opravdu všichni. Tak je to. Učíme se tady vybírat si svou realitu, činit reálnými naše myšlenky a řídit svůj život.

Proč si myslíte, že to děláme?


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info