Mistrovský kurz I

Staňte se Mistrem svého života: 1. díl - Vztah člověka k sobě samému.


11. den – Mysl

Všechno, co se v našem životě děje, nutně musí napřed projít naší myslí. Většina z nás má mysl plnou mnoha různých věcí současně. Tvořit život s takovou myslí je jako tlačit mnoho aut najednou. Je potřeba několika, spíš mnoha lidí, aby vůbec bylo vidět nějaký výsledek. Z toho jsme frustrovaní a říkáme, že jedinec nic nezmůže. Zase jsme naletěli marketingovému programu naší společnosti. Jenže tentokrát už to bylo naposledy, protože odteď budeme tlačit výhradně jedno auto, výjimečně dvě nebo tři. Dotlačíme auto do cíle – staneme se tím, čím zrovna jsme – a můžeme jít na další. Pohoda. Takto žijí ty nejmenší děti.

Myšlenka tvoří. A celý tento projekt vzniká kvůli tomu, že tato základní pravda nám byla zatajena. Jsme neustále vedeni k zájmu o to, co se děje na fyzické rovině, protože tím a jedině tím bude zaručeno, že nezměníme myšlení a tedy život. To, co se odehrává na fyzické rovině nelze změnit, dokud člověk nezmění myšlení. Dokud se však budeme věnovat problémům ve fyzickém světě, nemáme šanci doopravdy změnit nic. Všechno se točí kolem následků, a naše bezmoc vychází z toho, že nám to nejde. Opravdu může změna proběhnout až po změně příčiny, a ta leží ve světě myšlenek.

Myšlenky. Myšlenky se nemusí myslet. Můžeme je pozorovat, stejně jako nemusíme hrát fotbal, ale můžeme se bavit jeho pozorováním. A právě tak, jako se na okamžik vžijeme do situace na hřišti, můžeme se vžít i do myšlenky. A právě tak, jako se na chvilku staneme tím fotbalistou a prožijeme s ním útok na bránu, můžeme prožít jakoukoliv myšlenku, která nás strhne. A úplně přesně tak, jako po zápase prostě vezmeme míč, a jdeme si to zkusit, úplně stejně po našem snění vezmeme myšlenku a jdeme ji prožít.

Aby tohle fungovalo, je nutné myšlenky filtrovat. U slov a činů se také rozhodujeme, co řekneme nebo uděláme. My jsme obyvatelé různých světů, a ten myšlenkový není výjimkou. Proto my, a nikdo jiný máme moc rozhodovat se, co budeme v tomto světě tvořit. Už proto, že pokud tuto moc nevyužijeme, určitě ji využije někdo jiný, jako že se to děje neustále a zřídkakdy v náš prospěch. Veškerá reklama, všechny propagandy a všechny instituce tu jsou jen proto, že se podařilo utajit lidem moc, kterou mají nad svými myšlenkami, a tedy nad sebou.

Myšlenka v čisté hlavě má strašnou sílu. Nic nezastaví člověka, jehož myšlení je prosté a jednoduché, protože jeho mozková kapacita je stejná, jako naše, ale on nemá myšlení tak roztříštěné. Je přece rozdíl, tlačíme-li jedno auto nebo tisíc. Proto zjednodušujme, přátelé, a dobře vybírejme, co budeme tlačit. Je dost dobře možné, že tlačíme i za někoho jiného, a to bychom přece nechtěli.

Abychom mohli dobře vybírat, co budeme tlačit, naučíme se dobře pozorovat. Myšlenky se totiž nemusí myslet. Nemusíme otrocky prožívat to, co nám kdo dal do hlavy. Nikdy. Myšlenky můžeme pozorovat. Proto se teď na nějakou dobu staneme pozorovateli. Mysl je naše sedadlo v kině, a myšlenky jsou film. Začínáme si vybírat, do čeho se vžijeme, a co necháme jen tak proplout. Tak začneme ovlivňovat svůj život.

Tip:

Práce s myšlenkami dává našemu vyvíjení nový rozměr a s ním daleko rozsáhlejší možnosti upravování.

S tím ovšem narůstají nároky. Jestliže nám doteď stačila půlhodinka denně, dnes přibývá dalších deset minut na pravidelné pozorování myšlenek. Bude moudré vytvořit si tento návyk:

Objeví-li se ve vaší hlavě myšlenka, kterou jste nečekali, prohlédněte si ji beze strachu a posuzování. Pokud zmizí, je všechno v pořádku, pokud nezmizí, podívejte se lépe a zkuste ji začlenit do své představy o sobě. Zapadne-li tam, staňte se jí, když nezapadne, odvraťte se od ní. Je životně důležité nic neposuzovat, vytvořili byste zápornou vazbu a ztížili si tím život. Jen se odvraťte, nic víc. Vrátí-li se myšlenka, od které jste se odvrátili, zapište si ji a vraťte se k ní později.

Citát:

Myšlenka je otcem všeho.

N.D.Welsh

Afirmace:

Mám záměr uvolnit svou mysl.

Komentář:

Je logické věnovat pozornost příčinám a ne následkům. Myšlenky jsou ale už první tvůrčí stupeň, závisí pouze na naší představě o nás samých.

Chceme-li změnit myšlení celkově, vyplatí se změnit napřed představu o nás – měnit všechno v myšlenkách trvá roky, zatímco změna myšlení v důsledku změny představy trvá dny – občas týdny v závislosti na tom, na kolika věcech našeho života zrovna lpíme.


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info