Mistrovský kurz I

Staňte se Mistrem svého života: 1. díl - Vztah člověka k sobě samému.


10. den – Představivost

Náš život řídí představivost. Představa o nás samých způsobuje a ovlivňuje všechno, co se v našem životě děje, jak vypadáme, jak se cítíme. Je to nejmocnější nástroj tvoření.

Naše představa o nás je naše Já. Představa jsou vzpomínky. Máme vzpomínky dvojího druhu – na to, co bylo, a na to, co bude. Každým okamžikem naší existence prožíváme příští vzpomínku na to, co bude, a tím z ní děláme vzpomínku na to, co bylo. Je to táž vzpomínka, přitom minulost bereme jako jistou a budoucnost jako nejistou. To je dáno získanou zkušeností, výtěžkem prožité představy. To je ten chyták, díky kterému bereme minulost a budoucnost daleko reálněji než přítomnost, ačkoliv je to právě naopak – jediná realita je přítomnost. Představa jsou tedy vzpomínky. Vzpomínky, to je to, co víme. Není tedy problém vidět do budoucnosti stejně dobře jako do minulosti, jediným problémem je pro většinu z nás vybrat si z toho všeho, co víme to, co v příštím teď prožijeme. Znamená to přizpůsobit svou představu o nás samotných, a děláme to velmi přirozeně. Nesaháme na horkou plotnu, protože víme, kam to vede. Sáhneme si tam jen v případě, že chceme vytvořit spálenou ruku. Dá se říct, že si neustále, mnohokrát za vteřinu vybíráme ze všech možných budoucností (ze všeho, co víme) tu jednu jedinou, kterou vzápětí prožijeme. Takto neustále zapříčiňujeme svůj život. Jsme neustále příčinou své vlastní budoucnosti. Někteří z nás už i vědomě.

Celý proces probíhá asi takto: když se rozpomeneme na něco, co nás zaujme, stává se to součástí naší představy. Zájem implantuje do vzpomínek nový prvek, přitahuje a zhušťuje jeho energii, a tím posiluje jeho pozici (platnost) v naší představě.

Touha po realizaci modifikované představy nás vede do světa slov. Ve světě slov buď použijeme „Já jsem.“, nebo „Bez námahy pojímám záměr uskutečnit.“. Obé dává naší představě mnohem větší životaschopnost (opět zahušťuje energii), a přímo směruje (zaměřuje) náš život novým směrem. Zájem i touha vedou k rozhodnutí představu zrealizovat.

Chtíč tvaruje samotnou realitu tím, že zamží smysly, a my vidíme svou představu, jako by už byla vytvořena. Tím se nám dostává do vzpomínek, ale už jako minulost. Uvěření je pak to, co realitu definitivně přizpůsobí. Není způsob, jak nevytvořit to, pro co se rozhodneme. Všechno, co dnes máme kolem sebe bylo kdysi součástí něčí představy.

Chtíč je největší síla, kterou má jednotlivec k dispozici. Kdo jedná v souladu se svými chtíči, bez námahy dosahuje svých cílů, neustále vytváří své já, je svým vlastním zdrojem. Není tedy divu, že naše společnost alibisticky podporuje zájmy (protože jsou zneužitelné k rozdělení lidí), toleruje touhy, a zakazuje a zošklivuje chtíče. Chtíče by mohly vážně ohrozit všechny naše instituce, protože chtíče umí dovést člověka tam, kde je sám sebou, k sobě, ke svému bytí. Člověk jednající podle svého chtíče není pro společnost použitelný, neboť není ovladatelný – nepotřebuje žádného prostředníka mezi sebou a svou zkušeností.

Tip:

Začínáte-li pracovat se svou představou, zkuste vizualizaci. Vizualizace může být malování na plátno nebo vyvolávání fotografie ve vaší představě, můžete vytvořit představu ve dvou, třech i ve čtyřech rozměrech. Pro zvýšení účinku můžete to, co zrovna přitahujete zalít zlatým světlem. Podržte představu chvilku před očima, a pak ji pusťte. Pokud chcete, aby to něco patřilo k vám, musíte se objevit v té představě i vy.

Tuto techniku se musíte naučit, pokud chcete ovládat svůj život. Učte se na malých, nepodstatných předmětech. Nikdy se nesnažte používat něco takového na získání člověka nebo moci. Neumíte si představit hrůznost reakce na něco takového. Litovali byste déle než do smrti.

Citát:

Představivost je nejmocnější síla, jakou má lidstvo k dispozici.

Plejáďané

Afirmace:

Očišťuji, uznávám a miluji své chtíče, neboť mi pomáhají stát se tím, kým právě jsem.

Komentář:

Výsada dostat vše, co vytvoříme znamená statut tvůrce svého života a je právě tak vzrušující jako nebezpečná. Chcete-li do svého života přitáhnout něco nového, vybírejte opatrně, přemýšlejte o důsledcích, používejte papír nebo mluvení nahlas, to vám poskytne obraz toho, co se chystáte vytvořit. Nikdy nezapomínejte na to, že vždycky máte možnost svobodně změnit úmysl, eventuelně ze situace odejít.

Pečlivě vybírejte zdroj své inspirace, nechte se vést intuicí a Láskou – ne láskou k někomu nebo něčemu, ale Láskou jako podstatou Bytí. Hodně štěstí!


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info