Mistrovský kurz I

Staňte se Mistrem svého života: 1. díl - Vztah člověka k sobě samému.


9. den – Příčinnost

Příčinnost funguje asi tak, že každá akce má svou reakci. To znamená, že každá myšlenka, slovo a každý čin je akcí, která má svou reakci. A opačně. Každá událost v našem životě má svou přesnou příčinu. Z povahy příčinnosti vyplývá, že svůj život řídíme. A to tak je. Je jedno, nakolik jsou myšlenky či slova naše nebo cizí, nejpozději činy jsou naše, a každý čin vede k prožitku a ke zkušenosti, která je také naše. Tím se dostane cizí myšlení do naší vlastní představy. Každá příčina každé události v našem životě vzešla od nás. K tomu se váže i zodpovědnost za to vše. Věří tu snad někdo na náhodu?

Pro lepší pochopení si rozdělíme svůj vesmír na několik světů – dimenzí. Pro začátek nám budou bohatě stačit čtyři, a to svět myšlenek, slov, hmoty a pocitů. Pokud myšlenku myslíme, slova říkáme a činy činíme, zapříčiňujeme dění v té které dimenzi. Kde něco zapříčiňujeme, tam jsme – tedy jsou tam naše projevy (myšlenky, slova, činy). Tyto projevy jsou tím jediným, co v které dimenzi jsme schopni vidět. To, co jsme schopní vidět, jsme my. Nic víc, a nic míň. Dostáváme zpět přesné reakce na naše akce. Pocity nám ukazují naši vlastní Pravdu o tom, co zapříčiňujeme.

Myšlenka tu není, pokud ji někdo nemyslí. Pokud ji někdo bude myslet, bude tu. V jiné dimenzi slova, která neřekneme, nejsou. A v hmotném světě co neuděláme, není. Příčinnosti se (podle české módy) cizozemsky řekne karma. A to jsou zase jen akce, z nichž každá má svou reakci – člověk vždycky dostane, co vytvořil. V tom okamžiku se k tomu člověk nějak postaví, a to je další akce, která má svou reakci. A lidé říkají, že je karma dobrá a špatná. A je neuvěřitelné, kolik lidí dnes a denně sedí doma na zadku a snaží se zbavit špatné karmy, nebo se dokonce snaží dostat úplně mimo karmu. Takto vytvořené Já (Ten-Který-Ničí-Svou-Karmu) ukazuje člověka, který toho hodně přečetl a nepochopil. Jedná se o prastarý církevní marketing – „do ráje až po smrti, do té doby v nejistotě“. Příčinnost je princip, který nám umožňuje vybrat si příští prožitek, ten prostě funguje. Člověk snažící se dostat mimo působení tohoto principu se snaží zemřít, a dokud se mu to nepovede, vytváří zase jen člověka, který se snaží zemřít. Je pravda, že někteří „vůdci“ toto i doporučují.

Myšlenky vedou přes slova a činy k prožitkům. Automaticky. Z toho je zřejmé, že nemá smysl se zabývat činy (následky), ale myšlenkami (příčinou). Většina z nás disponuje několika sty myšlenek za minutu – tlačíme tisíce aut, takže zapříčiňujeme poměrně hodně dění naráz. Už po několika dnech takového života se myšlenky propletou do sebe. Pak není zrovna lehké zjistit, která myšlenka vede ke kterému prožitku, a je skoro nemožné něco změnit. To k myšlenkám. Teď si představte, že do toho všeho ještě mluvíme (a že slova jsou nepoměrně silnější než myšlenky), leckdo mluví i něco jiného, než právě myslí, mezitím něco prožíváme, a z toho všeho ještě jako bonus máme nějaký pocit. Asi nás čeká dost práce – myšlenku z myšlenkou, slovo za slovem poznávat své nitro. Výsledkem této práce bude čistá mysl, a to znamená dokonalou schopnost prožívat každou vteřinou jiný stav Bytí. To zase znamená drastické zkrácení času mezi myšlenkou a prožitkem na takové minimum, které nám umožní žít neustále v Přítomnosti.

Tip:

Pokud jste praktikovali tip ze šestého dne, můžete dnes zřetelně vidět, co dalšího jste se tím naučili. Dnes tento tip rozšíříme o tuto položku:

Sledujte takto všechno, co děláte, a zanedlouho budete plně vědomými bytostmi, Mistry svého života. Objevujte postupně příčiny všeho dění ve vašem životě a poznáte, jak jej řídit.

Citát:

Neexistuje takový problém, který by pro tebe ve svých rukou neměl dar. Vyhledáváš problémy, neboť potřebuješ jejich dary.

Richard Bach

Afirmace:

Jsem svou příčinou i svým následkem.

Komentář:

Dnes snad jen to, že dokud nic nevyzkoušíte, nic nepoznáte, proto zkoušejte, zkoušejte a zkoušejte.

Vymýšlejte obdoby. Zkoušejte to třebas na mazání chleba máslem. Dělejte tutéž věc v rozčilení, v míru, v pohodě i ve stresu. Vždycky se však dívejte na výsledky. Chleba namazaný ve stresu vám nebude chutnat jako chleba namazaný s Láskou.

V objevech tohoto charakteru spočívá množství vašich klíčů – dostanete se k nim, jen když vyzkoušíte to, co vás právě napadá.

A to je vývoj…


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info