Mistrovský kurz I

Staňte se Mistrem svého života: 1. díl - Vztah člověka k sobě samému.


6. den – Život

Život, jak ho známe, je způsob, jak projevit své vlastní bytí, jak z toho, co zrovna víme udělat zážitek. Zdá se, že získání prožitku a tedy zkušenosti je smyslem života. Při tomto tvrzení vycházíme z předpokladu, že není možné prožít něco, co nevíme – mimochodem, už jste zkusili udělat něco, co vás nenapadlo?

Z toho plyne, že první je vždycky myšlenka. Pak jsou slova, a teprve potom činy, které vyplodí zážitek. Většina našich problémů pramení z toho, že ignorujeme myšlenky a slova, a zabýváme se pouze činy. Veškeré naše činy vycházejí z myšlenek, bohužel, většinou ne z našich vlastních. Už odmalička nám někdo říká, co máme dělat. Nikoho nezajímalo, co si myslíme, nebo říkáme, důležité bylo udělat, co po nás kdo chtěl. A protože nelze obejít sled myšlenka, slovo, čin, zvykli jsme si nahrazovat naše myšlenky a slova cizími, přijmout je za vlastní, a bez odporu prožít.

Dalo by se říct, že smyslem tohoto kursu je objevení a uznání své vlastní pravdy. Jistě, každý má svou pravdu. Podvědomě to víme všichni. Pravda ale je, že většině z nás rodiče vštěpovali cizí poznatky, pocity a zkušenosti, a nutili nás vzít je za své. V podstatě všichni jsme byli vychováni v tom, že nemáme pravdu my, ale ten nad námi, což je také důvod, proč lidé ve středním věku přestávají vstřebávat nové informace. Nemají proč. Koho by bavilo neustále se něco učit, když ať vím, co vím, stejně mi někdo bude dokazovat, že nemám pravdu, že?

Téměř všichni jsme byli odříznuti od své vlastní Pravdy, to znamená, že nikdo tady nemá svůj vlastní důvod, proč žít. Náš vlastní život byl utracen a nahrazen tím, co říká společnost. Spolkli jsme mnoho omezujících lží o funkcích a možnostech našich těl, světů a vesmíru.

Pohybujeme se v kruhu. Pravda jsou myšlenky a pocity, které vedou k prožitkům a prožitky vedou ke zkušenosti. Zkušenosti, to jsou vzpomínky, a vzpomínky určují to, jak budeme myslet a cítit – svou pravdu odvozujeme ze vzpomínek. Vzpomínky jsou myšlenky a pocity, které vedou k prožitkům. Jediná potíž je tady v tom, že ten kruh byl upraven – většina myšlenek a pocitů, většina našich vzpomínek původně vůbec nejsou naše, ale cizí. Proto je nanejvýš nutné toto všechno přezkoumat a postavit do světla své vlastní Pravdy, Pravdy, ať už je jakákoliv.

V této chvíli se můžeme rozhodnout, že už nechceme nic než Pravdu. Od teď žijeme Pravdu, dýcháme Pravdu, jíme Pravdu, pijeme Pravdu, děláme Pravdu a nic než Pravdu. Jsme Pravda. Z toho vycházejme, a nebude se nám stávat hádání, neuznání atd. Jestliže každý má svou pravdu, a je to tak v pořádku, není proč se hádat. Pak je i proč si své pravdy sdělovat – protože jsou najednou přijímány. Najednou nikdo nečeká na to, co řekneme jen proto, aby nám to vyvrátil, a najednou není problém obohatit svůj pohled o pohled někoho jiného. A nejen že to není problém, je to i radost.

Tip:

Naučte se vědomě dostávat do proudu života. Takto: – Vymyslete si jakýkoliv drobný úkon, třeba vzít si žvýkačku, zapálit cigaretu nebo třeba napsat jedno slovo.

- Rozhodněte se tento úkon udělat.

- Řekněte své rozhodnutí nahlas.

- Udělejte to.

Pak si vymyslete další drobnost a postup opakujte.

Toto dělejte tak často, jak si vzpomenete. Sledujte přitom, kolik úkonů člověk udělá, než se ta žvýkačka dostane až do úst, pak sledujte smyslový výbuch chutí s každým skousnutím.

Citát:

Je úžasné, co všechno vidíš, máš-li oči otevřené.

Terry Pratchett

Afirmace:

Já jsem projektantem, příčinou, průvodcem a zážitkem svého života.

Komentář:

Dnešní tip je multifunkční záležitostí. Je to např. nejúčinnější lék na depresi. Pak je to také nejrychlejší způsob, jak se dozvědět něco o tom, jak funguje život.

Další funkce si objevte už sami – jednou s tím stejně začít musíte:-)


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info