Mistrovský kurz I

Staňte se Mistrem svého života: 1. díl - Vztah člověka k sobě samému.


5. den – Vývoj

Víme, že absolutno obsahuje veškeré vědění. V relativnu se všechno tohle vědění děje, neboli probíhá v přítomném okamžiku. Přítomný okamžik si uvědomujeme jako „teď“. Pokud si něco uvědomujeme jako teď, je to už minulost. Co se děje teď se tedy už stalo. A protože všechno se děje teď, všechno už se stalo. To vysvětluje, proč všechno kromě přítomnosti bereme jako vzpomínky, které se už staly, a přítomnost jako vzpomínku, kterou si teď zrovna dáváme – pardon, kterou jsme si právě dali. Čas je způsob, jak v jednom životě prožít libovolné množství vzpomínek tak, že na sebe jako navazují, a tomu pak říkáme vývoj.

A aby to nebylo tak jednoduché. Každým okamžikem se rozhodujeme, co bude naše příští já. Rozhodnout se znamená vybrat si. Pro úplnost: nerozhodnout se je také rozhodnutí. Vybíráme si z nekonečného množství variant já. Já zničené, já rozhodné, já zbrklé, milující, vraždící, slzící, řvoucí, dojaté. cokoliv ze všeho co si umíme představit. Představit si umíme všechno, co víme. Jestliže naše vědění pochází z absolutna, pak to, co víme záleží pouze na tom, na co se rozpomeneme.

Ze všeho, co víme si teď vybíráme já, které prožijeme příští okamžik. Teď pozor. My si můžeme v každé vteřině svého života vybrat nějaké já, všechny možnosti už se staly. A kde jsou (a kdo jsou) všechna ta já, která jsme si zrovna nevybrali, když všechno vědění, všechny možnosti existují v jednom věčném okamžiku? Vypadá to, že nemáme jen jedno já. Jak se zdá, já je dělitelné na nekonečné množství já, a všechna tato já mají shodné vlastnosti, a společný původ v absolutnu. V absolutnu, v jednotě nemůže být já, protože já je něco odděleného. Já vzniká, když se oddělíme od absolutna, já je tedy pojem relativna.

Já = ego. O egu „víme“, že je to něco veskrze špatného. Fajn, máme o důvod víc své já poznat, protože pokud nám to někdo zakazuje, bude v tom něco pro nás dobrého. A taky že ano! Já je všechno, co vytváříme. Každé já, které vytvoříme nám přinese nový zážitek. Já je nejúžasnější věc, která existuje. Za jeden život dokážeme vytvořit tisíce různých já. Když je vytvoříme, můžeme je také poznat. Poznáme je jako já. Takže to, co děláme, je poznávání tisíců já jako jedno já, naše. Na našem já je něco absolutního. Existuje jen jedno, a poznává se v tisících.

Evoluce lidstva probíhá tak, že dítě začíná na té úrovni, které dosáhli rodiče v okamžiku početí, přirozeným způsobem integruje a projevuje vše, co v sobě má, tj. vše, co v sobě měli oba rodiče, a zcela přirozeně pokračuje dál. Pokud jej rodiče nechají, což je zatím nula procent, mohou se sami od něj učit, jak spolu žít, protože v dítěti žijí oba najednou v jedné celistvé osobnosti, a dítě, dokud není poznamenáno zákazy a konvencemi tyto dva světy skloubí naprosto přirozeně. Pokud dítě dostane šanci růst bez omezování, během několika let zcela přeroste své rodiče, pokud tito nerostou zároveň s ním. Toto však snese zatím necelé procento rodičů, naprostá většina trvá na tom, že pro dítě platí stejná omezení, jako pro ně, minimálně dokud je doma, a nejlépe až do jejich smrti. Proto jsme na tak dlouho uvízli v pasti otrokářského systému.

Tip:

Kolikrát srdcem pochopíme rychleji a lépe, nežli hlavou.

Citát:

Vyvíjet se znamená měnit názor na to, co nám přináší rozkoš.

Neale Donald Welsh

Afirmace:

Lehce a radostně opouštím vše, co mi již nepřináší rozkoš.

Komentář:

Nepřítomnost času staví na hlavu skoro všechno, co víme. Nesnažte se to teď pochopit, ve většině případů to zatím nepůjde. Mně to taky nešlo. Jediné, co mi zafungovalo bylo, že jsem se uvolnil, připustil, že jsou věci, které ještě neznám…

Odměnou mi byl mlhavý a nezřetelný, a v podstatě jen tušený obrázek toho, jak to funguje. Nedal se ani blíže prohlédnout, mizel, když jsem na něj upřel pozornost. S některýma věcma to tak bývá.

Zůstal mi však po něm pocit, který bych vám přál, je to taková klidná jistota, že vše, co se děje, je v pořádku.


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info