Mistrovský kurz I

Staňte se Mistrem svého života: 1. díl - Vztah člověka k sobě samému.


2. den – Současnost

Dnes jsme skoro na vrcholu technického rozvoje, zatímco rozvoj našeho myšlení uvízl v rozmezí otrokářského systému. Všechno, co by mohlo lidem sloužit, je dodnes používáno především k jejich ohrožení, omezení a porobě.

K tomu otrokářství. Slovo vláda, ovládání, ovládnutí má stejný kořen a nese stejný význam. Se svobodou má společné jen to, že kde začíná vláda, svoboda končí. Jsou to jiné názvy, ale princip je pořád stejný – otroci pracující na nějakého pána. Současná demokracie je jen nálepka, která zaručuje, že si můžeme svobodně zvolit, kdo toho pána (společnost) bude zastupovat. Existence pána je ale pevně daná, a existence mimo toto zřízení je nezákonná.

Jsme společnost, která uvnitř sebe nestrpí jakékoliv příznaky svobody, znemožňujeme mít střechu nad hlavou lidem, kteří pro společnost nepracují, tedy především kteří jí neplatí peníze za svou existenci. Jsme společnost, která své členy rok co rok odsuzuje k vyššímu a vyššímu poplatku za cokoliv. Aby člověk měl na poplatky, musí jít pracovat. Pracovat nám ale umožňuje společnost, a bere si za to provizi. Člověk se může „nezákonnou“ cestou dostat z evidence platících, ovšem na území, které „vlastní“ společnost, což je v současnosti celá Země, nemá žádná práva na jakoukoliv sebeskromnější existenci. Je to chytře vymyšlený začarovaný kruh – marketingový program.

Kdysi dávno byl tzv. boží záměr odpovědí na všechno a vznikl tak nejúspěšnější marketing všech dob. Lidem byla vštípena představa rozzlobeného, trestajícího a neúprosného boha. Lidé se začali boha bát, a zanic na světě s ním nechtěli jednat, naopak byli ochotni dát všechno, co mají, aby je někdo zastoupil. Tím vznikla příležitost postavit mezi lidi a boha velmi dobře placené prostředníky, kněží, kteří měli za úkol tuto komunikaci zajistit. Tím ovšem církev získala nejen finance a moc, ale i naprostou kontrolu nad lidmi. Stačilo několik slov a všichni šli bojovat za svatou věc. Toto funguje s malými obměnami až dodnes. Všechen dnes známý marketing má za cíl vytáhnout z lidí peníze k získání moci a kontroly, a všechen marketing má tentýž model, který zavedla církev, to jest prodat lidem něco, co nepotřebují. Každý marketing znamená manipulaci lidí, a slouží k olupování člověka člověkem.

Žádná svobodná bytost v celém vesmíru nepotřebuje ke svému životu něco tak zoufalého, jako je stát v dnešní podobě. Existence vlády ve svobodné společnosti je výsměchem významu slova svoboda. My lidé to cítíme a je to důvod, proč se v poslední době vracíme k duchovnímu pojetí, zkoumáme, co nám může takové pojetí nabídnout a přehodnocujeme své názory a životy.

Tip:

Odpovězte si na otázky: Jaká je vaše představa svobody? Prožíváte svou představu svobody?

Odpovědi si napište, a čas od času se na ně podívejte. Sledujte, jak se vaše odpovědi mění.

Citát:

K tomu, abys žil svobodně a šťastně, musíš obětovat nudu. Není to vždy snadná oběť.

Richard Bach

Afirmace:

Mám záměr poznat svobodu.

Komentář:

Neplacení zdravotního pojištění je trestným činem, sazba až tři roky a okamžitá exekuce majetku v trvalém bydlišti, kdy to, že něco není vaše, se dokazuje až u soudu.

To mj. znamená, že člověk žijící na území, které si nárokuje naše společnost, nemá svobodu volby žít si v klidu v domku z toho, co si třeba vypěstuje, protože už tím, že tu existuje, musí platit. To znamená, že se každý musí účastnit koloběhu financí – pracovat na společnost, protože nějak to zaplatit musíte. Kdybyste nezaplatili, seberou vám všechno, aby vám to mohli odečíst z dluhu, který vám určili.

Byl by tu zřejmý rozpor s listinou práv a svobod, nebýt klauzule „Není-li zákonem určeno jinak“.

Jsme tedy naší společnosti vydáni na milost a nemilost… Ale kdo je společnost?


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info