Mistrovský kurz I

Staňte se Mistrem svého života: 1. díl - Vztah člověka k sobě samému.


1. den – Historie

Úplně nejdřív ze všeho si ukážeme, v jakém bodě vývoje jako lidstvo jsme, co máme ve svých genech a v podvědomí a s čím vším budeme pracovat.

Nejdříve tu bylo společenské zřízení zvané matriarchát, které si vážilo života a krve, byla uctívána Bohyně jako původ všeho, a pro podobnost s Bohyní byly velmi ctěny ženy. Podobnost byla viděna v tom, že žena dokáže dát život, v menstruaci jako v projevu síly krve, nositelky života, a v intuici – nevědomém vědění, kterým ženy disponovaly.

Matriarchát skončil proto, že ženy zpychly, přestaly si vážit života, který daly, degradovaly muže na úroveň pouhých plemenných býků, vytvořily náboženství kolem početí, ustanovily otřesné rituály, kdy po koitu byl muž, nezřídka ještě v ženě zabit či kastrován, aby jeho síla přešla do ženy, eventuálně na plod. Připomíná to chování pavoučí samičky, a vzpomínka na to, uchovaná v genech, je jedním z důvodů arachnofobie a mj. i poruch erekce.

Muži se nakonec vzbouřili, ujali se moci a začali řídit svět rozumem. Z Bohyně se stal Bůh, menstruace byla označena za dílo ďábla a tedy za nečistou, intuice byla zesměšňována. Ve všem byl nahrazen ženský prvek mužským. Takový strach měli muži z ženské síly. Dodnes jsou ženy, které se perou se svou menstruací – projevem možnosti nového života. Následkem jsou křeče, bolesti, nechutenství atd.

Pořád se jednalo o vnímání života, jehož podstatnou součástí byl zřetel na věci, které nejsou postižitelné fyzickými smysly. To, co není možné postihnout smysly, je velmi dobře zneužitelné. Obraz Boha, jak ho známe dnes, má přívlastky krvežíznivý, mstivý, trestající, nespravedlivý, zvrhlý. Ve jménu tohoto boha bylo napácháno strašlivé množství zrůdnosti, a už slovo bůh je pro mnoho z nás naprosto nepřijatelné.

Církev přišla o vedoucí postavení na trhu až s prvními objevy, které popřely její doktríny, třeba Zeměplochu. To zapříčinilo masové obrácení zájmu lidí k fyzickému světu a jeho zákonitostem, zpřevracelo veškeré vžité hodnoty a hierarchie. Vývoj v duchovní sféře se na dlouhou dobu zastavil, a rozvíjen byl průmysl a drancovaní Země. Do popředí zájmu se dostala technika, která až na malé výjimky nebyla využívána pro lidi, ale proti lidem. I dnes máme pro příklad atomové elektrárny, které neslouží tak spolehlivě, jak spolehlivě jedna atomová bomba zlikviduje celé město.

Nadřazením kteréhokoliv prvku mizí rovnováha. Hierarchie, kterou tu provozujeme, nemá cit, a umírající svět kolem nás je toho obrazem.

Tip:

Je psáno, že vědomí je v každé buňce našeho těla. Zkuste se podívat na své buňky jako na pamětníky svého vývoje. Co vidíte?

Citát:

Mosty a vaše oči se mezi realitami otevřou a vy začnete dané vzpomínky vidět a nést.

Plejáďané

Afirmace:

Otevírám se vzpomínkám, které nese moje tělo.

Komentář:

Ptáte-li se, k čemu je dobré vědět, v jakém bodě vývoje jsme, zkuste se zamyslet nad člověkem, který se ztratil, neví, kde je a vyrazí do města X, o kterém jen slyšel, že někde existuje…

Jaká je pravděpodobnost, že trefí správný směr?


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info